Povinné informace

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.


Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název
Obec Holenice

2. Důvod a způsob založení:
Dle zák.č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)

3. Organizační struktura:
Zastupitelé obce, výbory a komise - více zde
Účetní: Drahomíra Beranová

4. Kontaktní spojeni:
  4.1 Kontaktní poštovní adresa:
  Holenice č.p. 71
  506 01 Jičín
  4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
  Holenice č.p. 71
  506 01 Jičín
  4.3 Úřední hodiny:
  středa 18.00 - 20.00 hod.
  4.4 Telefonní čísla:
  +420 498 771 208
  +420 604 489 089
  4.5 Číslo faxu:
  není
  4.6 Adresa internetové stránky:
  www.holenice.cz
  4.7 Adresa e-podatelny:
  http://www.holenice.cz/search.php?rsvelikost=sab&rstext=all-phpRS-all&rstema=13
  4.8. Další elektronické adresy
  e-mail:
  obec.holenice@seznam.cz

5. Případné platby lze poukázat
Bankovní spojení:
název banky: Komerční banka Lomnice nad Popelkou;
číslo účtu: 10828581/0100
- bezhotovostně na BÚ
- v hotovosti v kanceláři OÚ

6. IČ: 00275727

7. DIČ: Obec není plátcem DPH

8. Dokumenty
  8.1 Seznamy hlavních dokumentů
     8.2 Rozpočet: rozpočty obce zde

9. Žádosti o informace
Kde získat informace:
- ústní dotaz na Obecním úřadě
- písemný dotaz: na adrese Obecního úřadu; pomocí mailu: obec.holenice@seznam.cz
- e-podatelna na www.holenice.cz

10. Příjem žádostí a dalších podání:
na Obecním úřadě Holenice

11. Opravné prostředky: dotaz na OÚ

12. Formuláře:
formuláře zde

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací:
- projednáním na OÚ
- informace na internetu zde

14. Předpisy:
  14.1 Nejdůležitější používané předpisy
  naleznete zde
  14.2 Vydané právní předpisy
  Obecně závazné vyhlášky obce zde

15. Úhrady za poskytování informací
  15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací:
  Sazebník úhrad za poskytování informací zde
  15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad
  za poskytnutí informací:

  -

16. Licenční smlouvy:
-

17. Výroční zpráva podle zák. č.106/1999Sb.
výroční zprávy zdeNovinky na
Úřední desce
Žádný dokument není na úřední desce.
Předpověď počasí

Holenice

CZECH POINT
Magazín KRAJ

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl