Důležité zákony

Důležité zákony


Řídíme se především následujícími zákony:

všeobecně používané zákony OÚ:
 • zák.č. 128/2000 Sb.
  o obcích (obecní zřízení)
 • zák.č. 71/1967 Sb.
  o správním řízení (správní řád)
 • zák.č. 368/1992 Sb.
  o správních poplatcích
 • zák.č. 199/1994 Sb.
  o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů
 • zák.č. 85/1965 Sb.
  zákoník práce zák.č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
 • zák.č. 106/1999 Sb.
  o svobodném přístupu k informacím
úsek evidence obyvatel:
 • zák.č. 133/2000 Sb.
  o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
 • zák.č. 177/2000 Sb.
  o občanských průkazech a o cestovních dokladech, kterým se provádí zákon o evidenci obyvatel
 • zák.č. 368/1992 Sb.
  ve znění pozdějších předpisů a správních poplatcích
pokladna
 • zák.č. 563/1991 Sb.
  o účetnictví
úsek podatelny
 • instrukce ministra vnitra ČR ze dne 25. 5. 1992 o spisové službě
 • zák.č. 106/1999 Sb.
  o svobodném přístupu k informacím
 • zák.č. 29/2000 Sb.
  o poštovních službách
a další...


Úplná znění výše jmenovaných Zákonů
naleznete na portálu:Novinky na
Úřední desce
Žádný dokument není na úřední desce.
Předpověď počasí

Holenice

CZECH POINT
Magazín KRAJ

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl