Dotace

Liberecký kraj podpořil výsadbu aleje v Holenicích

qwe V letech 2020 - 2021 jsme z dotačního programu 8.2. Podpora ochrany přírody a krajiny Libereckého kraje realizovali projekt "Výsadba aleje v Holenicích". Předmětem projektu byla výsadba 47 ks vysokokmenů ovocných stromů podél staré cesty na p.p.č. 824 v k.ú. Holenice.

Celkové náklady dosáhly hodnoty 97 191,- Kč, z toho Liberecký kraj poskytl dotaci ve výši 48 182,- Kč.

Dotace

Liberecký kraj podpořil opravu mostu

V roce 2019 jsme z Programu obnovy venkova Libereckého kraje získali dotaci na projekt "Oprava mostu v obci Holenice", který v naší obci řešil opravu mostu přes přítok Boučnice. Náklady na opravu mostu se vyšplhaly na více než 350 tis. Kč a Liberecký kraj nás podpořil částkou ve výši 150 tis. Kč.

Novinky na
Úřední desce
Žádný dokument není na úřední desce.
Předpověď počasí

Holenice

CZECH POINT
Magazín KRAJ

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl