Dotace

Liberecký kraj podpořil výsadbu aleje v Holenicích

qwe V letech 2020 - 2021 jsme z dotačního programu 8.2. Podpora ochrany přírody a krajiny Libereckého kraje realizovali projekt "Výsadba aleje v Holenicích". Předmětem projektu byla výsadba 47 ks vysokokmenů ovocných stromů podél staré cesty na p.p.č. 824 v k.ú. Holenice.

Celkové náklady dosáhly hodnoty 97 191,- Kč, z toho Liberecký kraj poskytl dotaci ve výši 48 182,- Kč.

Dotace

Liberecký kraj podpořil opravu mostu

V roce 2019 jsme z Programu obnovy venkova Libereckého kraje získali dotaci na projekt "Oprava mostu v obci Holenice", který v naší obci řešil opravu mostu přes přítok Boučnice. Náklady na opravu mostu se vyšplhaly na více než 350 tis. Kč a Liberecký kraj nás podpořil částkou ve výši 150 tis. Kč.

Novinky na
Úřední desce
Předpověď počasí

Holenice

CZECH POINT
Magazín KRAJ

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl