Sazebník úhrad

Sazebník úhrad za poskytování informací


Bezplatně jsou poskytovány:
  • informace poskytnuté formou nahlédnutí do "spisu, dokumentu" v listinné podobě
  • informace poskytnutá ústně nebo prostřednictvím telefonu
  • informace, které jsou k dispozici v rámci elektronického zpracování dokumentů v působnosti obecního úřadu a lze provést jejich přímé nakopírování na doručené CD
Sazebník úhrad za poskytování informací
dle ust. § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů – tj. nákladů spojených se zpracováním a poskytnutím informace.

Činnosti spojené s vyhledáním informace, pořízením fotokopie, pořízením na vlastní CD nebo odesláním informace e-mailem nejsou zpoplatněny.

V případě odeslání informací žadateli poštou budou náklady žadateli účtovány podle aktuálně platného ceníku České pošty podle druhu a hmotnosti zásilky.

zpětNovinky na
Úřední desce
Žádný dokument není na úřední desce.
Předpověď počasí

Holenice

CZECH POINT
Magazín KRAJ

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl